Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 4: (có đáp án) Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 2)

  • 1356 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Từ cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III TCN, những quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên hình thành ở Ai Cập, vùng Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc ngày nay


Câu 2:

Các quốc gia cổ đại phương Đông được xây dựng trên nền tảng kinh tế

Xem đáp án

Đáp án A

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở lưu vực các sông lớn - nơi có điều kiện thuận lợi để xây dựng nền nông nghiệp trồng lúa nước gắn với làm thủy lợi


Câu 3:

Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là bộ phận nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, kinh tế nông nghiệp là nền tảng nên nông dân công xã là lực lượng sản xuất chính trong xã hội


Câu 4:

Bộ phận thấp kém nhất trong xã hội, phải phục dịch cho quý tộc trong xã hội cổ đại phương Đông gọi chung là

Xem đáp án

Đáp án C

Trong xã hội cổ đại phương Đông, nhà vua và quý tộc đều có nhiều người hầu hạ, phục dịch gọi chung là nô lệ. Họ là bộ phận thấp kém nhất trong xã hội và bị đối xử không khác gì con vật


Câu 5:

Vì sao các quốc gia cổ đại phương Đông lại được hình thành ở lưu vực các sông lớn?

Xem đáp án

Đáp án A

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở vùng lưu vực các dòng sông lớn (sông Nin – Ai Cập, sông Ơ-phơ-rat và Ti-gơ-rơ - Lưỡng Hà, sông Ấn và sông Hằng - Ấn Độ, sông Hoàng Hà và Trường Giang - Trung Quốc)- đồng bằng rộng lớn, bằng phẳng, màu mỡ, nguồn nước dồi dào thuận lợi cho con người quần tụ và phát triển sản xuất trong buổi đầu lịch sử


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận