Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 5 (có đáp án): Các quốc gia cổ đại phương Tây

  • 4147 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành từ thời gian nào

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Thiên niên kỷ I TCN

Giải thích: Khoảng đầu thiên niên kỉ I TCN, đã hình thành hai quốc gia Hi Lạp và Rô – ma.


Câu 2:

Quốc gia phương Tây cổ đại xuất hiện đầu tiên ở đâu

Xem đáp án

Chọn đáp án: Ở Nam Âu

Giải thích: Trên bản đồ thế giới, Hi Lạp và Rô – ma nằm ở Nam châu Âu.


Câu 3:

Xã hội phương Tây cổ đại có mấy giai cấp chính:

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. 2

Giải thích: Xã hội cổ đại phương Tây có hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ.


Câu 4:

Chế độ nhà nước của các quốc gia phương Tây là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Chiếm hữu nô lệ

Giải thích: Ở Hi Lạp và Rô – ma hình thành 2 giai cấp cơ bản là nô lệ và chủ nộ. Xã hội đó gọi là xã hội chiếm hữu nô lệ.


Câu 5:

Chủ nô là

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. A, C đúng.

Giải thích: Trong giai xã hội cổ đại phương Tây, chủ nô nắm mọi quyền hành chính trị. Họ sống sung sướng và dựa trên sự bóc lột lao động của nô lệ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

67%

0%

0%

33%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Thị Thanh

1 năm trước

Bạn Hành Cuk Suk

Rất tốt!!
L

9 tháng trước

Lương Mạnh Hải

Bình luận


Bình luận

Bạn Hành Cuk Suk
19:57 - 08/12/2020

Nai sừ