Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 8: (có đáp án) Thời nguyên thủy trên đất nước ta (phần 2)

  • 978 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dấu tích nào của người tối cổ được phát hiện ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án B

Ở hang Thẩm Hai (Lạng Sơn), các nhà khảo cổ đã tìm thấy răng của người tối cổ và tìm thấy nhiều công cụ đá ghè đẽo thô sở ở di tích Núi Đọ (Thanh Hóa), Xuân Lộc (Đồng Nai)


Câu 2:

Khu vực nào là địa bàn sinh sống chủ yếu của người tối cổ ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án A

Thời nguyên thủy, người tối cổ ở Việt Nam thường sinh sống trong những hang động, mái đá, gần nguồn nước để thuận lợi cho việc cư trú và tìm kiếm thức ăn


Câu 3:

Công cụ lao động của người tinh khôn vào khoảng 3-2 vạn năm trước đây có đặc điểm gì nổi bật?

Xem đáp án

Đáp án A

Vào khoảng 3-2 vạn năm cách ngày nay, người tối cổ đã phát triển thành người tinh khôn. Công cụ chủ yếu của họ là những chiếc rìu bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng


Câu 4:

Những dấu tích đầu tiên của Người tinh khôn giai đoạn đầu được tìm thấy ở đâu trên đất nước Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án A

Những dấu tích đầu tiên của người tinh khôn cách đây 3-2 vạn năm được tìm thấy ở mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ)


Câu 5:

Vì sao núi rừng rậm rạp, nhiều hang động, mái đá và khí hậu ấm lại thuận lợi cho người tối cổ sinh sống từ sớm?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong buổi đầu lịch sử, do trình độ sản xuất thấp, con người phải sống phụ thuộc vào tự nhiên nên núi rừng rậm rạp, nhiều hang động, mái đá, sông suối, khí hậu ấm áp thuận lợi cho con người thời nguyên thủy sinh sống từ rất sớm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận