Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 8 (có đáp án): Thời nguyên thủy trên đất nước ta

  • 2689 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Người tối cổ sống rải rác khắp nơi trên đất nước ta, cách đây

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. 40-30 vạn năm Giải thích: Cách đây 40-30 vạn năm, người ta phát hiện được những chiếc răng của Người tối cổ ở các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn).


Câu 2:

Răng Người tối cổ ở

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Lạng Sơn

Giải thích: Cách đây 40-30 vạn năm, người ta phát hiện được những chiếc răng của Người tối cổ ở các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn).


Câu 3:

Công cụ chủ yếu của Người tinh khôn là

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. rìu bằng hòn cuội, ghè đẽo thô sơ.


Câu 4:

Người tinh khôn phát triển sống cách đây từ

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. 12000 đến 4000 năm


Câu 5:

Người tinh khôn chế tác công cụ đá như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. A, B, C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hà Trí Dũng
18:23 - 06/11/2020

Câu1:A