Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 9 (có đáp án): Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

  • 2326 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Công cụ của cư dân Hoà Bình - Bắc Sơn là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Rìu bằng đá được mài ở lưỡi

Giải thích: Đến thời Hòa Bình – Bắc Sơn, trình độ chế tác công cụ đã có sự tiến bộ đáng kể. Những chiếc rìu đá đã được mài ở lưỡi để tăng độ sắc cho công cụ.


Câu 2:

Người nguyên thủy thời Hòa Bình – Bắc Sơn - Hạ Long sống

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Từng nhóm, có cùng huyết thống

Giải thích: Quan hệ xã hội hình thành. Những người cùng huyết thống sống chung với nhau và tôn người mẹ lớn tuổi, có uy tín lên làm chủ.


Câu 3:

Văn hoá Bắc Sơn ở sơ kì

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Thời kì đồ đá mới

Giải thích: Văn hóa Bắc Sơn là tên gọi một nền văn hóa Việt Nam ở sơ kỳ thời đại đồ đá mới có niên đại sau nền văn hóa Hòa Bình, cách ngày nay từ một vạn đến tám ngàn năm. Bắc Sơn là đặt theo tên huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn), nơi đầu tiên phát hiện những di vật của nền văn hóa này. Các bộ lạc chủ nhân của văn hóa Hòa Bình đã tạo ra nền văn hóa Bắc Sơn.


Câu 4:

Cư dân Bắc Sơn chủ yếu sống ở

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Hang động mái đá

Giải thích: Cư dân Bắc Sơn chủ yếu sống trong hang động, mái đá. Chỉ một bộ phận nhỏ biết làm những túp lều bằng cỏ hoặc lá cây.


Câu 5:

Văn hóa Hoà Bình thuộc thời

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Đồ đá cũ sang đồ đá mới

Giải thích: Khởi thủy, cụm từ này được dùng để nói đến nền văn hóa cuội được ghè đẽo trên khắp chu vi hòn cuội để tạo ra những dụng cụ từ thời kỳ đá cũ đến thời kỳ đá mới.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận