Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 14. Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009 – 1225) có đáp án

  • 517 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quê hương của Lý Công Uẩn ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lý Công Uẩn là người Châu Cổ Pháp (Từ Sơn, Bắc Ninh).


Câu 2:

Năm 1010, Lý Công uẩn rời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cơ cấu hành chính thời Lý Lộ - phủ - huyện – hương – xã.


Câu 3:

 Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh mất, các đại thần và tăng quan trong triều đình đã suy tôn Lý Công uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý được thành lập.


Câu 4:

 Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các vua nhà Lý sùng bái đạo Phật nhất (SGK 7 – trang 51).


Câu 5:

 Bộ luật thành văn đầu tiên của Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là Hình thư (SGK 7 – trang 48).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

4 tháng trước

Hà Nguyễn

Hay hảo hán,hảo hán
M

1 tháng trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận

Van thinh Nguyen
02:46 - 10/03/2023

bộ luật thành văn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là bộ luật Hình thư