Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226 – 1400) có đáp án

  • 505 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Thời Trần bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thời Trần bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền (SGK 7 – trang 58)


Câu 2:

Bộ luật thành văn được biên soạn dưới thời Trần có tên là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thời Trần, Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, năm 1341, vua Trần Dụ Tông cho biên soạn bộ Quốc triều hình luật (còn gọi là Hình thư).


Câu 3:

 Quân đội nhà Trần được phiên chế thành những bộ phận nào?  

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quân đội nhà Trần có cấm quân (giữ kinh thành), biên quân (giữ biên ải), lộ quân (đóng đô ở các lộ), được xây dựng theo chính sách “ngụ binh ư nông” (SGK – trang 58)


Câu 4:

Nhà Trần tồn tại trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhà Trần tồn tại trong khoảng thời gian 1226 – 1400.


Câu 5:

“Đại Việt sử kí” do ai biên soạn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Về sử học, tiêu biểu là bộ Đại Việt sử kí do Lê Văn Hưu biên soạn – được coi là bộ quốc sử đầu tiên của Đại Việt.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 tháng trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận