Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên có đáp án

  • 1027 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Quân dân nhà Trần đã phải kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quân dân nhà Trần đã 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (lần 1 vào năm 1258; lần 2 vào năm 1285; lần 3 vào năm 1287 – 1288)


Câu 2:

Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ chớ có lo gì”?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất, trước thế mạnh của quân Mông Cổ, vua Trần Thái Tông tỏ ý lo lắng và hỏi ý kiến Thái sư Trần Thủ Độ. Thái sư đã khẳng khái tâu: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ chớ có lo gì”.


Câu 3:

Kế sách nào đã được nhà Trần sử dụng trong cả 3 lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong cả 3 lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (thế kỉ XIII), nhà Trần đã dử dụng kế sách “vườn không nhà trống”.


Câu 4:

Tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến chống quân Nguyên (năm 1285) của nhà Trần là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên (năm 1285), Trần Hưng Đạo được cử làm Quốc công tiết chế - Tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến (SGK - Trang 72)


Câu 5:

Để khích lệ tinh thần chiến đấu của các binh sĩ, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đã viết ra tác phẩm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trước trận chiến, để động viên khích lệ tinh thần chiến đấu của binh lính, Hưng Đạo vương đã viết Hịch tướng sĩ (SGK - Trang 72)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phan Bình Bảo Lâm
18:09 - 21/04/2024

câu 8 là d