Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) có đáp án

  • 686 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1416, Lê Lợi cùng 18 người trong bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa đã tổ chức hội thể Lũng Nhai (Thanh Hóa) với quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược Minh, khôi phục độc lập dân tộc.


Câu 2:

 Ai là người đã cải trang làm Lê Lợi, phá vòng vây của quân Minh để cứu chúa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Giữa năm 1418, khi quân Minh vây chặt căn cứ Lam Sơn, trong tình thế nguy khốn Lê Lai đã cải trang giả làm Lê Lợi chỉ huy một toán quân phá vòng vây.


Câu 3:

Cuối năm 1427, nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi vang dội trong trận

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trận Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10 – 1427): Khoảng 15 vạn viện binh từ Trung Quốc kéo sang bị quân Lam Sơn tấn công tại ải Chi Lăng, Cần Trạm, Phố Cát, Xương Giang. Tướng giặc phải xin hàng, mở hội thề Đông Quan rút quân về nước


Câu 4:

 Chiến thắng nào của nghĩa quân Lam Sơn đã buộc Vương Thông phải giảng hòa, chấp nhận kết thúc chiến tranh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trận Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10 – 1427): Khoảng 15 vạn viện binh từ Trung Quốc kéo sang bị quân Lam Sơn tấn công tại ải Chi Lăng, Cần Trạm, Phố Cát, Xương Giang. Tướng giặc phải xin hàng, mở hội thề Đông Quan rút quân về nước


Câu 5:

Từ tháng 10/1424 đến tháng 8/1425, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng khu vực rộng lớn từ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Từ tháng 10/1424 đến tháng 8/1425, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phòng khu vực rộng lớn từ Thanh Hóa vào đến đèo Hải Vân.


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Thu Phương

hay nhma lag vaz

Bình luận


Bình luận