Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 5. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại có đáp án

  • 1214 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đầu thế kỉ XVI, ở Tây Âu đã bắt đầu xuất hiện hình thức kinh doanh theo hướng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đầu thế kỉ XVI, ở Tây Âu đã bắt đầu xuất hiện hình thức kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa (SGK 7 - trang 16).


Câu 2:

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành gắn liền với sự xuất hiện của 2 giai cấp cơ bản là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành gắn liền với sự xuất hiện của 2 giai cấp cơ bản là tư sản và vô sản (SGK 7 - trang 17).


Câu 3:

 Đến đầu thế kỉ XVI, có nhiều hình thức tổ chức sản xuất mới xuất hiện ở Tây Âu, ngoại trừ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đến đầu thế kỉ XVI, có nhiều hình thức tổ chức sản xuất mới xuất hiện ở Tây Âu, như: công trường thủ công, công ty thương mại, đồn điền, trang trại. Hình thức công ty độc quyền xuất hiện vào khoảng cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.


Câu 4:

Quá trình quý tộc và địa chủ Anh cướp đoạt ruộng đất của nông dân, lập đồng cỏ chăn nuôi cừu đã được Tô-mát Mo-rơ gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quá trình quý tộc và địa chủ Anh cướp đoạt ruộng đất của nông dân, lập đồng cỏ chăn nuôi cừu đã được Tô-mát Mo-rơ gọi là “Cừu ăn thị người” (SGK 7 - trang 16).


Câu 5:

Những giai cấp mói được hình thành trong xã hội Tây Âu thời hậu kì trung đại là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Những giai cấp mói được hình thành trong xã hội Tây Âu thời hậu kì trung đại là tư sản và vô sản (SGK 7 - trang 17).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận