Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 6. Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc có đáp án

  • 1423 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đầu thế kỉ X, Trung Quốc rơi vào tình trạng phân tán, được gọi là thời kì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đầu thế kỉ X, Trung Quốc rơi vào tình trạng phân tán, được gọi là thời kì Ngũ đại, thập quốc (SGK lịch sử 7 – trang 18)


Câu 2:

 Chế độ phong kiến chuyên chế ở Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao dưới thời kì cai trị của triều đại nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Chế độ phong kiến chuyên chế ở Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao dưới thời kì cai trị của nhà Đường:

+ Bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện, lãnh thổ được mở rộng.

+ Sản xuất nông nghiệp ổn định. Thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển.

+ Xã hội thời Đường đạt đến sự phồn thịnh.

+ Văn hóa Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, đỉnh cao là thơ Đường.


Câu 3:

 Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc dưới thời

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dưới thời Minh – Thanh, mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dần xuất hiện với các xưởng dệt lớn, chuyên môn hóa cao, thuê mướn nhiều nhân công (SGK sử 7 – trang 22).


Câu 4:

 Năm 960, Triệu Khuông Dẫn lập ra

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Năm 960, Triệu Khuông Dẫn lập ra nhà Tống SGK sử 7 – trang 18).


Câu 5:

Người sáng lập ra triều Minh ở Trung Quốc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1368, một lãnh tụ khởi nghĩa nông dân là Chu Nguyên Chương đã đánh đuổi người Mông Cổ, lập ra nhà Minh (1368 – 1644).


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tường Lam Nguyễn Hoàng

tuyệt vời
M

1 năm trước

Moi Chanz

Bình luận


Bình luận