Trắc nghiệm Lịch sử 7 CTST Bài 11. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI có đáp án

  • 1043 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thế kỉ X, lịch sử khu vực Đông Nam Á được mở đầu bằng sự kiện nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thế kỉ X, lịch sử khu vực Đông Nam Á được mở đầu bằng sự kiện nhà nước độc lập thống nhất của người Việt được thành lập.


Câu 2:

Quốc gia phong kiến nào sau đây thuộc khu vực Đông Nam Á hải đảo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong các thế kỉ XIII - XV, ở vùng hải đảo, Vương quốc Mô-giô-pa-hít ra đời và thống nhất phần lớn các đảo thuộc In-đô-nê-xi-a.


Câu 3:

Thế kỉ XIII, nhiều quốc gia của người Thái được thành lập ở lưu vực

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thế kỉ XIII, nhiều quốc gia của người Thái được thành lập ở lưu vực sông Mê Nam, như: Su-khô-thay (Sukhothai), A-út-thay-a (Ayutthaya)…


Câu 4:

Đầu thế kỉ XV, vương quốc Ma-lắc-ca được thành lập dựa trên cơ sở sự phân liệt của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đầu thế kỉ XV, vương quốc Ma-lắc-ca được thành lập dựa trên cơ sở sự phân liệt của Mô-giô-pa-hít.


Câu 5:

Trong các thế kỉ X - XV, tôn giáo nào phát triển rực rỡ ở vương quốc Pa-gan, Đại Việt, Cam-pu-chia và các vương quốc nói tiếng Thái?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phật giáo phát triển rực rỡ ở vương quốc Pa-gan, Đại Việt, các vương quốc nói tiếng Thái và Cam-pu-chia (SGK - Trang 44)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Jeremy Lin
21:38 - 05/03/2023

Sao ko cho xem bình luận

nguyen hong
21:28 - 24/03/2024

bài thi lỗi, đáp án đúng vẫn cho sai, vui lòng chỉnh sửa lại câu 1

nguyen hong
21:28 - 24/03/2024

bài thi lỗi, đáp án đúng vẫn cho sai, vui lòng chỉnh sửa lại câu 1