Trắc nghiệm Lịch sử 7 CTST Bài 3. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại có đấp án

  • 331 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sau các cuộc phát kiến địa lí, quý tộc và thương nhân Tây Âu giàu lên nhanh chóng, tích lũy được vốn ban đầu nhờ việc

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sau các cuộc phát kiến địa lí, nhờ vơ vét của cải và cướp bóc thuộc địa, các quý tộc và thương nhân châu Âu càng giàu lên một cách nhanh chóng, tích lũy được một số vốn ban đầu. (SGK - Trang 17)


Câu 2:

Cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI, trong xã hội Tây Âu, tầng lớp nào ngày càng giàu lên, có quyền công dân và chi phối toàn bộ xã hội?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tầng lớp thương nhân, chủ xưởng, ngân hàng ngày càng giàu lên, chi phối toàn bộ xã hội. Họ có quyền công dân, giàu có và xa hoa. (SGK - Trang 18)


Câu 3:

Cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI, trong xã hội Tây Âu, tầng lớp nào ngày càng bị bần cùng hóa, nghèo đói và không có quyền công dân?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đại đa số dân thành thị, từ thợ thủ công, người làm thuê đến người ăn xin và nông dân mất đất, không có quyền công dân, nghèo đói và bị bần cùng hóa. (SGK - Trang 18)


Câu 4:

Trong các thành thị Tây Âu, phường hội dần được thay thế bằng các công trường thủ công từ khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Từ thế kỉ XVI, trong các thành thị Tây Âu, tổ chức phường hội dần được thay thế bằng các công trường thủ công. (SGK - Trang 18)


Câu 5:

Hình thức sản xuất mang tính chất tư bản chủ nghĩa đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công trường thủ công là hình thức sản xuất mang tính chất tư bản chủ nghĩa đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp gồm công trường thủ công phân tán và công trường thủ công tập trung. (SGK - Trang 18)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận