Trắc nghiệm Lịch sử 7 CTST Bài 9. Vương triều Hồi giáo Đê-li có đáp án

  • 1150 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vương triều Đê-li được thành lập bởi người Hồi giáo gốc

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1206, người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm miền Bắc Ấn Độ, lập nên vương triều Hồi giáo đầu tiên, lấy Đê-li làm kinh đô (SGK - Trang 37)


Câu 2:

Kinh đô của Vương triều Hồi giáo Đê-li là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1206, người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm miền Bắc Ấn Độ, lập nên vương triều Hồi giáo đầu tiên, lấy Đê-li làm kinh đô (SGK - Trang 37)


Câu 3:

Ngành kinh tế chủ yếu của cư dân Ấn Độ dưới thời vương triều Hồi giáo Đê-li, là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dưới thời vương triều Hồi giáo Đê-li. nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng nhất ở Ấn Độ (SGK - Trang 37)


Câu 4:

Dưới thời vương triều Đê-li, tôn giáo nào đã được truyền bá, áp đặt vào Ấn Độ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vương triều Đê-li đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào Ấn Độ (SGK - Trang 38)


Câu 5:

Chữ viết chính thức của Ấn Độ dưới thời vương triều Đê-li là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chữ Ba Tư được du nhập và trở thành ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ dưới thời vương triều Đê-li (SGK - Trang 38)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận