Trắc nghiệm Lịch sử 8 Cánh diều Bài 14: Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á có đáp án

  • 47 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chính đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ thành lập năm 1885 mang tên là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chính đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ thành lập năm 1885 mang tên là Đảng Quốc đại.


Câu 2:

Trong quá trình cai trị Ấn Độ, thực dân Anh không thực hiện chính sách nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Trong quá trình cai trị Ấn Độ, thực dân Anh đã thi hành nhiều chính sách, biện pháp để áp đặt và củng cố quyền cai trị trực tiếp ở Ấn Độ.


Câu 3:

Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ đã trở thành thuộc địa của đế quốc nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành việc xâm chiếm và đặt ách cai trị ở Ấn Độ.


Câu 4:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả từ chính sách khai thác kinh tế của thực dân Anh đối với Ấn Độ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Hậu quả từ chính sách vơ vét, bóc lột của thực dân Anh:

+ Nguồn tài nguyên của Ấn Độ bị suy kiệt.

+ Kinh tế phát triển thiếu cân đối giữa các ngành kinh tế, giữa các địa phương,…

+ Tình trạng thiếu hụt lương thực, nạn đói diễn ra trầm trọng, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người….


Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là do: mâu thuẫn giữa

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là do: mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận