Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ II Lịch sử 8 (có đáp án) - Đề số 2

  • 1479 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế là

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Người đứng đầu trong phái chủ chiến của triều đình Huế là

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Ba Đình là

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Nhận xét nào về phong trào Cần Vương là không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận