Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ II Lịch sử 8 (có đáp án) - Đề số 1

  • 1632 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Người chỉ huy nghĩa quân đốt cháy tàu Ét-pê-răng của Pháp đậu trên sông Vàm Cỏ Đông là

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kỳ lần thứ hai?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ chiến trong triều đình Huế, đại diện là những ai mạnh tay hành động chống Pháp?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân Pháp đã làm gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích đấu tranh của khởi nghĩa nông dân Yên Thế?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận