Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ II Lịch sử 8 (có đáp án) - Đề số 3

  • 1481 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) được ký kết giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp là mốc đánh dấu

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Pháp đã sử dụng phương thức chủ yếu nào trong quá trình xâm lược Việt Nam (1858 - 1884)?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Trong thời gian hòa hoãn với Pháp (1898 - 1908), căn cứ Phồn Xương của nghĩa quân Yên Thế đã trở thành

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận