Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ II Lịch sử 8 (có đáp án) - Đề số 6

  • 2354 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thủ lĩnh có uy tín nhất ở Nghệ - Tĩnh trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Sau thất bại ở Đà Nẵng (1858), thực dân Pháp chuyển hướng tấn công vào

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Đà Nẵng (1858) là

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Địa danh nào sau đây không thuộc ba tỉnh miền Tây Nam Kì vào nửa sau thế kỉ XIX?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Với việc triều Nguyễn kí với thực dân Pháp Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884), tính chất của xã hội Việt Nam là

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận