Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ II Lịch sử 8 (có đáp án) - Đề số 6

  • 1101 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thủ lĩnh có uy tín nhất ở Nghệ - Tĩnh trong phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam là

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Sau thất bại ở Đà Nẵng (1858), thực dân Pháp chuyển hướng tấn công vào

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Đà Nẵng (1858) là

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Địa danh nào sau đây không thuộc ba tỉnh miền Tây Nam Kì vào nửa sau thế kỉ XIX?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 5:

Với việc triều Nguyễn kí với thực dân Pháp Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884), tính chất của xã hội Việt Nam là

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận