Câu hỏi:

24/05/2022 99

Người đứng đầu phái chủ chiến trong triều Nguyễn nửa sau thế kỉ XIX là ai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trước khi thực dân Pháp xâm lược (1858), mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam là giữa nông dân với

Xem đáp án » 24/05/2022 207

Câu 2:

Nội dung nào không phải là đặc điểm của phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam?

Xem đáp án » 24/05/2022 205

Câu 3:

Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) được kí kết giữa triều Nguyễn với thực dân Pháp là mốc đánh dấu

Xem đáp án » 24/05/2022 176

Câu 4:

Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Đà Nẵng (1858) là

Xem đáp án » 24/05/2022 170

Câu 5:

Vào giữa thế kỉ XIX, trước hành động xâm lược của thực dân Pháp, triều Nguyễn đã có động thái như thế nào?

Xem đáp án » 24/05/2022 165

Câu 6:

Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1884) có đặc điểm gì nổi bật?

Xem đáp án » 24/05/2022 161

Câu 7:

Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thực dân Pháp đẩy mạnh

Xem đáp án » 24/05/2022 140

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »