Câu hỏi:

24/05/2022 135

Phân tích nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

* Nguyên nhân khách quan:

- Thực dân Pháp quá mạnh, vượt trội về kinh tế và quân sự....

- Triều Nguyễn đã đầu hàng, chấp nhận làm tay sai cho Pháp....

* Nguyên nhân chủ quan:

- Thiếu một giai cấp tiên tiến đủ sức lãnh đạo...

- Các cuộc đấu tranh thiếu sự liên kết thành một phong trào chung...

- Vũ khí thô sơ, cách thức tác chiến lạc hậu....

- Con đường phong kiến không đủ sức thu hút tập hợp lực lượng...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trước khi thực dân Pháp xâm lược (1858), mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam là giữa nông dân với

Xem đáp án » 24/05/2022 208

Câu 2:

Nội dung nào không phải là đặc điểm của phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam?

Xem đáp án » 24/05/2022 206

Câu 3:

Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) được kí kết giữa triều Nguyễn với thực dân Pháp là mốc đánh dấu

Xem đáp án » 24/05/2022 176

Câu 4:

Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Đà Nẵng (1858) là

Xem đáp án » 24/05/2022 170

Câu 5:

Vào giữa thế kỉ XIX, trước hành động xâm lược của thực dân Pháp, triều Nguyễn đã có động thái như thế nào?

Xem đáp án » 24/05/2022 170

Câu 6:

Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1884) có đặc điểm gì nổi bật?

Xem đáp án » 24/05/2022 161

Câu 7:

Hiệp ước nào đã mở đầu cho quá trình đầu hành của triều Nguyễn trước thực dân Pháp vào nửa sau thế kỉ XIX?

Xem đáp án » 24/05/2022 151

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »