Câu hỏi:

24/05/2022 659

Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế là

Xem đáp án » 24/05/2022 3,355

Câu 2:

Những cơ sở nào để các quan lại, sĩ phu tiến bộ ở Việt Nam đưa ra đề nghị cải cách, canh tân đất nước vào nửa cuối thế kỉ XX? Vì sao các đề nghị cải cách, canh tân đất nước này không thực hiện được?

Xem đáp án » 24/05/2022 889

Câu 3:

Nhận xét nào về phong trào Cần Vương là không đúng?

Xem đáp án » 24/05/2022 407

Câu 4:

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Ba Đình là

Xem đáp án » 24/05/2022 286

Câu 5:

Phong trào Cần vương (1885 - 1896) và khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) có điểm gì giống và khác nhau?

Xem đáp án » 24/05/2022 201

Câu 6:

Người đứng đầu trong phái chủ chiến của triều đình Huế là

Xem đáp án » 24/05/2022 189

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »