Trắc nghiệm Lịch sử 8 CTST Bài 20: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858-1884)

  • 52 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nguyên nhân sâu xa thúc đẩy thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Từ nửa sau thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước Pháp có những chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Khi chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công đặt ra cho nước Pháp ngày càng cấp thiết.

=> Để giải quyết nhu cầu đó, thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của chủ nghĩa tư bản, Pháp đã đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa, bành trướng ảnh hưởng (trong đó có cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam).


Câu 2:

Tháng 9/1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã chọn địa điểm nào để mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chiều ngày 31/8/1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng. Sáng 1/09/1858, Pháp nổ súng tấn công và đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), mở đầu quá trình xâm lược Việt Nam.


Câu 3:

Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam tại mặt trận Đà Nẵng (tháng 9/1858 - tháng 2/1859) đã

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam tại mặt trận Đà Nẵng (tháng 9/1858 - tháng 2/1859) đã bước đầu làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.


Câu 4:

Sau thất bại tại Đà Nẵng, tháng 2/1859, thực dân Pháp buộc phải chuyển quân vào

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sau thất bại tại Đà Nẵng, tháng 2/1859, thực dân Pháp buộc phải chuyển quân vào Gia Định.


Câu 5:

Nội dung nào trong Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) đã vi phạm nghiêm trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Trong Hiệp ước Nhâm Tuất (1862): việc triều đình nhà Nguyễn nhượng hẳn cho Pháp ba tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn đã xâm phạm nghiêm trọng đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Với điều khoản này, ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn từ chỗ là một bộ phận lãnh thổ của Việt Nam đã trở thành vùng đất của Pháp; triều đình nhà Nguyễn đã từ bỏ quyền làm chủ tại khu vực này.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận