Trắc nghiệm Lịch sử 8 CTST Bài 21: Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ 19 có đáp án

  • 43 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nguyên nhân trực tiếp nào dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nguyên nhân trực tiếp nào dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế là do: thực dân Pháp tìm mọi cách tiêu diệt phái chủ chiến trong triều đình Huế.


Câu 2:

Tôn Thất Thuyết thay mặt vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương khi đang ở

D. Đồn Mang Cá (Huế).

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sau thất bại trong cuộc phản công tại Kinh thành Huế của phái chủ chiến (5/7/1885), Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra Tân Sở (Quảng Trị). Tại đây, ngày 13/7/1885, Tôn Thất Thuyết thay mặt vua ban dụ Cần vương, kêu gọi toàn dân khởi nghĩa giúp vua cứu nước.


Câu 3:

Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây thuộc phong trào Cần vương ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896) là một trong những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương (cuối thế kỉ XIX).


Câu 4:

Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây không thuộc phong trào Cần vương ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Khởi nghĩa Yên Thế không thuộc phong trào Cần vương.

- Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương (cuối thế kỉ XIX) là: Bãi Sậy, Ba Đình, Hương Khê, Hùng Lĩnh,…


Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần vương (1885 - 1896)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam sau khi kí kết với triều đình nhà Nguyễn bản Hiệp ước Patơnốt (1884).

- Ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần vương:

+ Làm tiêu hao một bộ phận quan trọng sinh lực quân Pháp.

+ Góp phần làm chậm quá trình bình định Việt Nam của thực dân Pháp.

+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các cuộc đấu tranh yêu nước sau này.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận