Trắc nghiệm Nhiệt độ không khí có đáp án

  • 128 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi độ ẩm không khí đạt 100% mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước thì_______.

Xem đáp án

Khi độ ẩm không khí đạt 100% (bão hòa hơi nước) nếu vẫn được cung cấp thêm hơi nước thì xảy ra quá trình ngưng tụ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Hơi nước chính cho khí quyển không được cung cấp bởi:

Xem đáp án

Các nguồn cung cấp hơi nước cho khí quyển: Biển và đại dương, sông, suối, ao, hồ, sinh vật. Hơi nước không cung cấp được bởi gió.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là

Xem đáp án

Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là biển và đại dương,

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Dụng cụ dùng để đo độ ẩm không khí là

Xem đáp án

Dụng cụ đo độ ẩm không khí là ẩm kế.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Ở vùng hoang mạc nơi có nhiệt độ cao, con người không nên làm gì để tránh nóng?

Xem đáp án

Ở vùng hoang mạc, nơi có nhiệt độ cao, nắng rát và độ bốc hơi lớn, ta không nên mặc quần áo quá thoáng mát vì rất dễ đổ mồ hôi, gây mất nước, bỏng rát và cháy da.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận