Trắc nghiệm Núi lửa và động đất có đáp án

  • 202 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Năm 1815, núi lửa nào ở In-đô-nê-xi-a đã làm 70 nghìn người chết?

Xem đáp án

Năm 1815, núi lửa Tam-bô-ra ở In-đô-nê-xi-a  phun trào. Có hơn 70 nghìn người chết sau khi thảm họa xảy ra, chủ yếu do nạn đói, bệnh dịch và không khí bị ô nhiễm.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đâu không phải hệ quả do núi lửa gây ra?

Xem đáp án

Núi lửa phun trào gây thiệt hại cho các vùng dân cư lân cận. Tro bụi và dung nham vùi lấp các thành thị, làng mạc, gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, các vùng đất đỏ phì nhiêu sau khi phong hóa rất thuật lợi cho phát triển nông nghiệp.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Vành đai lửa lớn nhất hiện nay trên thế giới l?

Xem đáp án

Vành đai lửa lớn nhất hiện nay trên thế giới là Thái Bình Dương.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Sản phẩm của phun trào núi lửa là gì?

Xem đáp án

Sản phẩm của phun trào núi lửa là dung nham.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Động đất xảy ra do

Xem đáp án

Động đất chủ yếu do hoạt động của núi lửa, sự dịch chuyển các mảng kiến tạo hoặc sự đứt gãy trong vỏ Trái Đất gây ra.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận