Trắc nghiệm Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi có đáp án

  • 238 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ngoại lực l?

Xem đáp án

Ngoại lực là những lực được sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt đất.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Lực được sinh ra từ bên trong Trái Đất được gọi l?

Xem đáp án

Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Hai quá trình ngoại lực xảy ra chủ yếu l?

Xem đáp án

Hai quá trình ngoại lực xảy ra chủ yếu là phong hóa và xâm thực (do dòng chảy, do gió…)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất được thể hiện qua

Xem đáp án

Nội lực là những lực sinh ra bên trong Trái Đất, có tác động nén ép vào các lớp đá, làm cho chúng bị đứt gãy, uốn nếp hoặc đẩy vật chất nóng chảy dưới sâu ra ngoài mặt đất thành hiện tượng động đất, núi lửa.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Quanh các vùng núi lửa đã tắt dân cư thường tập trung đông đúc vì

Xem đáp án

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa sau một thời gian bị phân hủy sẽ tạo nên các vùng đất đỏ phì nhiêu, có sức hấp dẫn rất lớn vê nông nghiệp đối với dân cư xung quanh.

=>Do vậy quanh các vùng núi lửa đã tắt dân cư thường tập trung đông đúc

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận