Trắc nghiệm Sinh học 11 CD Bài 2. Trao đổi nước và khoáng ở thực vật có đáp án

  • 162 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nước chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong sinh khối tươi của mô thực vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nước chiếm từ 70 – 90% sinh khối tươi của mô thực vật tùy thuộc vào cơ quan, tuổi cây, loài cây và điều kiện ngoại cảnh.


Câu 2:

Dinh dưỡng ở thực vật là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dinh dưỡng ở thực vật là quá trình hấp thụ các nguyên tố, hợp chất cần thiết từ môi trường và sử dụng cho trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản ở thực vật.


Câu 3:

Khi thiếu nguyên tố nitrogen, thực vật có triệu chứng điển hình nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khi thiếu nguyên tố nitrogen, thực vật có triệu chứng điển hình là cây bị còi cọc, chóp lá hóa vàng.


Câu 4:

Thực vật trên cạn hấp thụ nước và khoáng từ dung dịch đất qua

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thực vật trên cạn hấp thụ nước và khoáng từ dung dịch đất qua bề mặt tế bào biểu bì rễ, chủ yếu qua các tế bào lông hút.


Câu 5:

Sự hấp thụ nước từ dung dịch đất vào tế bào lông hút theo cơ chế

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sự hấp thụ nước từ dung dịch đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thẩm thấu (thụ động).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận