Trắc nghiệm Sinh học 11 CD Bài 4. Quang hợp ở thực vật có đáp án

  • 133 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nên chiếu ánh sáng có bước sóng nào để tăng cường hiệu quả quang hợp ở thực vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Do cả hai phân tử diệp lục a và b đều chủ yếu hấp thụ ánh sáng ở vùng màu đỏ và vùng màu xanh tím, nên để tăng cường hiệu quả quang hợp ở thực vật nên chiếu ánh sáng có bước sóng 400 -700 nm.


Câu 2:

Các sắc tố quang hợp có thể hòa tan trong

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các sắc tố quang hợp có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ, do đó có thể dùng dung môi hữu cơ để tách sắc tố quang hợp.


Câu 3:

Pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra trên màng thylakoid.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Oxygen được tạo ra trong quá trình phân li nước của pha sáng.

A – Sai. Pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở màng thylakoid.

B – Sai. Sản phẩm của pha sáng gồm ATP, NADPH và oxygen.

D – Sai. Nguyên liệu của pha sáng gồm ánh sáng, nước, ADP và NADP+.


Câu 5:

Vì sao lại gọi tên là thực vật C3?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhóm thực vật cố định CO2 theo chu trình Calvin, sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình là hợp chất 3 carbon nên chúng được gọi là thực vật C3.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận