Trắc nghiệm Sử 11 CTST Bài 12. Vị trí và tầm quan trọng của biển đông có đáp án

  • 251 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Biển Đông là biển thuộc

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Biển Đông là biển thuộc Thái Bình Dương, trải rộng từ khoảng 3°N đến 26°B và khoảng 100°Đ đến 121°Đ.


Câu 2:

Biển Đông có diện tích khoảng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Biển Đông có diện tích khoảng 3,5 triệu km2, trải dài khoảng 3000 km theo trục đông bắc - tây nam, nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.


Câu 3:

Biển Đông trải dài khoảng 3000 km theo trục đông bắc - tây nam, nối liền hai đại dương là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Biển Đông có diện tích khoảng 3,5 triệu km2, trải dài khoảng 3000 km theo trục đông bắc - tây nam, nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.


Câu 4:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của Biển Đông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Biển Đông là vùng biển chung của 9 quốc gia (Việt Nam, Trung Quốc, Philíppin, Malaixia, Brunây, Inđônêxia, Xingapo, Thái Lan, Campuchia) và vùng lãnh thổ Đài Loan.


Câu 5:

Biển Đông nằm trên tuyến đường giao thông đường biển huyết mạch nối liền hai châu lục nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biển Đông có vị trí quan trọng trong giao thông hàng hải quốc tế, tập trung các tuyến đường biển huyết mạch kết nối Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương, châu Âu - châu Á, Trung Đông - Đông Á.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận