Trắc nghiệm Sử 11 CTST Bài 2. Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản có đáp án

  • 1499 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cuối thế kỉ XVIII, chủ nghĩa tư bản

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Cuối thế kỉ XVIII, chủ nghĩa tư bản mở rộng ra ngoài phạm vi châu Âu và xác lập ở Pháp.


Câu 2:

Cuộc cách mạng công nghiệp (cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX) có tác động như thế nào đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, đế quốc nào dưới đây được mệnh danh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong quá trình xâm lược thuộc địa, các nước đế quốc đã thiết lập hệ thống thuộc địa ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh. Trong số các nước đế quốc, nước Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất (khoảng 33 triệu km2 với 400 triệu người, chiếm 1/4 diện tích và 1/4 dân số thế giới, gấp 12 lần thuộc địa của Đức và 3 lần thuộc địa của Pháp) được mệnh danh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”.


Câu 4:

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (bắt đầu từ năm 1868) đã

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cuộc Duy tân Minh Trị bắt đầu từ năm 1868, đưa Nhật Bản từ một nước phong kiến trở thành nước tư bản chủ nghĩa.


Câu 5:

Cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (năm 1911) đã

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ở Trung Quốc, Cách mạng Tân Hợi (1911) đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở quốc gia lớn nhất, đông dân nhất châu Á.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận