Trắc nghiệm Sử 11 CTST Bài 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay có đáp án

  • 893 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Từ năm 1949, các nước Đông Âu bước vào giai đoạn

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Từ năm 1949, các nước Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.


Câu 2:

Cách mạng dân chủ nhân dân được hoàn thành ở các nước Đông Âu đã đánh dấu

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cách mạng dân chủ nhân dân được hoàn thành ở các nước Đông Âu đã đánh dấu chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới.


Câu 3:

Hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới được hình thành gắn liền với sự kiện nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cách mạng dân chủ nhân dân được hoàn thành ở các nước Đông Âu đã đánh dấu chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới.


Câu 4:

Nửa sau thập niên 1970 và trong thập niên 1980, các nước Đông Âu

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nửa sau thập niên 1970 và trong thập niên 1980, các nước Đông Âu lâm vào suy thoái, khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng.


Câu 5:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á gắn liền với những quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á gắn liền với các quốc gia: Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Triều Tiên,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận