Trắc nghiệm Sử 11 CTST Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và Chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam có đáp án

  • 1206 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Năm 40, Hai Bà Trưng đã lãnh đạo người Việt nổi dậy chống lại ách cai trị của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 40, Hai Bà Trưng đã lãnh đạo người Việt nổi dậy chống lại ách cai trị của nhà Hán.


Câu 2:

Năm 248, Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 248, Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa ở căn cứ núi Nưa (Triệu Sơn, Thanh Hóa)


Câu 3:

Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu (248) đã

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu (248) tuy thất bại nhưng đã tô đậm thêm truyền thống yêu nước, bất khuất của nhân dân Việt Nam.


Câu 4:

Năm 542, Lý Bí lãnh đạo người Việt nổi dậy chống lại ách cai trị của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Năm 542, Lý Bí lãnh đạo người Việt nổi dậy chống lại ách cai trị của nhà Lương.


Câu 5:

Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi (544), Lý Bí đã

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi (544), Lý Bí đã lên ngôi vua, lấy hiệu là Lý Nam Đế.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4

1 tháng trước

42.Nguyễn Quỳnh Kim Yến 9A4

Bình luận


Bình luận