Trắc nghiệm Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất có đáp án

  • 120 lượt thi

  • 49 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Vị trí của đới nóng nằm trong khoảng tuyến:

Xem đáp án

Đới nóng có vị trí: nằm trong khoảng từ 30độ B – 30độ N.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đặc điểm khí hậu của đới nóng không phải là:

Xem đáp án

Đới nóng là nơi có nhiệt độ cao và lượng mưa tương đối lớn (trừ một số vùng khô hạn).

Băng tuyết bao phủ rộng lớn không phải đặc điểm của đới nóng, vì nhiệt độ của khu vực này lớn. Băng tuyết ở đới nóng, chỉ chiếm một phần nhỏ, phân bố ở những vùng núi cao trên 3000m.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tại sao thực vật và động vật ở môi trường đới nóng rất đa dạng?

Xem đáp án

Đới nóng là nơi có nhiệt độ cao và lượng mưa tương đối lớn, phù hợp với sự thích nghi của đa số sinh vật trên Trái Đất nên thực vật và động vật ở môi trường này rất đa dạng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chọn các đáp án đúng:

Thảm thực vật nào sau đây có ở đới nóng?

Rừng mưa nhiệt đới

Rừng thưa

Rừng lá kim

Rừng nhiệt đới gió mùa

Xem đáp án

Các thảm thực vật có ở đới nóng là: rừng mưa nhiệt đới, rừng nhiệt đới gió mùa, rừng thưa,...

Rừng lá kim thường phân bố ở đới ôn hòa.

Đáp án

Rừng mưa nhiệt đới

Rừng thưa

Rừng nhiệt đới gió mùa


Câu 5:

Cảnh quan thiên nhiên ở đới nóng thay đổi chủ yếu do sự thay đổi của:

Xem đáp án

Đới nóng có nhiệt độ cao quanh năm, do vậy sự thay đổi về chế độ mưa là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cảnh quan.

Ví dụ: Nơi mưa nhiều xuất hiện rừng rậm, nơi khô hạn xuất hiện xavan, hoang mạc,...

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận