Trắc nghiệm Sự sống trên Trái Đất có đáp án

  • 117 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Những loài vật nào sau đây tồn tại dưới đại dương:

Xem đáp án

Nguyên nhân gây suy giảm tài nguyên rừng là do cháy rừng và các tác động của con người (khai thác gỗ, lấy củi, phá rừng làm nương rẫy,...)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Trong các sinh vật sau, đâu không phải là động vật biển?

Xem đáp án

Trong tất cả những sinh vật kể trên, san hô, hải sâm, nhím biển là động vật.

Tảo là thực vật biển, không phải động vật.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tại sao sinh vật biển phong phú và đa dạng?

Xem đáp án

Sinh vật biển phong phú và đa dạng vì môi trường sống ở biển và đại dương ít biến động hơn trên đất liền (Ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, cháy rừng, thiếu nguồn thức ăn, con người săn bắn quá mức, ...).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Sự đa dạng của sinh vật biển không phụ thuộc vào:

Xem đáp án

 Sinh vật dưới biển đa dạng do có sự khác nhau về nhiệt độ, độ muối, áp suất, nồng độ oxy,... không phải do ảnh hưởng của lượng mưa.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Tôm, cá ngừ, sứa, rùa, .... sinh sống chủ yếu ở:

Xem đáp án

Tôm, cá ngừ, sứa, rùa, ... phân bố chủ yếu ở vùng biển khơi mặt.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận