Trắc nghiệm Thời gian trong lịch sử có đáp án

  • 229 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trên các tờ lịch của Việt Nam đều có ghi cả âm lịch và dương lịch vì

Xem đáp án

Trên các tờ lịch Việt Nam đều ghi cả âm lịch và dương lịch vì nước ta dùng dương lịch theo lịch chung của thế giới, nhưng trong nhân dân vẫn dùng âm lịch theo truyền thống.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Một thế kỉ bằng bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Một thiên niên kỉ bằng 100 năm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Một thập kỉ bằng bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Một thiên niên kỉ bằng 10 năm.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Một thiên niên kỉ bằng bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Một thiên niên kỉ bằng 1000 năm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Sự kiện lịch sử nào diễn ra trước chiến thắng lịch sử năm 938 của Ngô Quyền 690 năm?

Xem đáp án

Sự kiện lịch sử diễn ra trước năm 938 chiến thắng Bạch Đằng 690 năm là khởi nghĩa Bà Triệu. Ta lấy 938-690=248. Đây là năm diễn ra khởi nghĩa của Bà Triệu (hay có tên thật là Triệu Thị Trinh).

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận