Trắc nghiệm Thủy quyền và vòng tuân hoàn lớn của nước có đáp án

  • 103 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Tìm 3 lỗi sai trong đoạn văn sau:

Nước trong thiên nhiênluônđứng yên

và chuyển từtrạng thái nàysang trạng thái khác

tạo nênvòng tuần hoànmở. Nước luôn

di chuyểngiữa đại dương,lục địa và

không khí.Nước trênlục địa

là nguồn cung cấphơi nước

chủ yếu chovòng tuần hoàn này.

Xem đáp án

Nước trong thiên nhiên luôn vận động và chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác tạo nên vòng tuần hoàn khép kín. Nước luôn di chuyển giữa đại dương, lục địa và không khí. Nước trên đại dương là nguồn cung cấp hơi nước chủ yếu cho vòng tuần hoàn này.


Câu 3:

Tích vào các ô phù hợp

ĐÚNG   SAI

Vòng tuần hoàn lớn có hai giai đoạn: bốc hơi và nước rơi

Dòng chảy ngầm có tham gia vào vòng tuần hoàn lớn

Nước chuyển từ lỏng sang khí được gọi là quá trình tan chảy

Hơi nước sau khi gặp lạnh, ngưng tụ thành mây

Xem đáp án

Đáp án

ĐÚNG   SAI

Vòng tuần hoàn lớn có hai giai đoạn: bốc hơi và nước rơi

Dòng chảy ngầm có tham gia vào vòng tuần hoàn lớn

Nước chuyển từ lỏng sang khí được gọi là quá trình tan chảy

Hơi nước sau khi gặp lạnh, ngưng tụ thành mây

Trả lời:

Đặc điểm

Đúng

Sai

Vòng tuần hoàn lớn có hai giai đoạn: bốc hơi và nước rơi

 

X

Dòng chảy ngầm có tham gia vào vòng tuần hoàn lớn

X

 

Nước chuyển từ lỏng sang khí được gọi là quá trình tan chảy

 

X

Hơi nước sau khi gặp lạnh, ngưng tụ thành mây

X


Câu 4:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Nước trong các sông, hồ có tham gia vào vòng tuần hoàn lớn của nước”.

Nhận định trên đúng hay sai?

Xem đáp án

Vì nước trong các sông, hồ cũng xảy ra lần lượt các quá trình, bốc hơi, ngưng tụ lại thành mây, và rơi thành mưa xuống trở lại sông, hồ và đổ ra biển.

Đáp án: Đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận