Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 11. C. Reading có đáp án

  • 431 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

People can connect with others in different cars in the future.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: Vehicles will communicate with each other …..

Dịch: Các phương tiện sẽ liên lạc với nhau ….


Câu 3:

People will be able to drive safely even in bad weather.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: Autos and trucks of the future will use vision enhancement devices to help you navigate through bad weather.

Dịch: Ô tô và xe tải của tương lai sẽ sử dụng các thiết bị tăng cường tầm nhìn để giúp bạn điều hướng trong thời tiết xấu.


Câu 4:

Cars will notice people when there is a passenger crossing the lane.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: … warn you of a possible collision with a pedestrian or animal.

Dịch: … cảnh báo bạn về một vụ va chạm có thể xảy ra với người đi bộ hoặc động vật.


Câu 5:

Cars and how to drive will only change after two more decades.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Dựa vào câu: In twenty years, cars of the future will be different than the automobiles of today, and so will the driving experience.

Dịch: Trong hai mươi năm nữa, những chiếc xe của tương lai sẽ khác với những chiếc ô tô ngày nay, và trải nghiệm lái xe cũng vậy.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận