Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 11. D. Writing có đáp án

  • 337 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Circle the sentence or question that has similar meaning to the first one.

I want to visit a beautiful beach in Viet Nam. Could you suggest one?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Tôi muốn đến thăm một bãi biển đẹp ở Việt Nam. Bạn có thể đề xuất một cái không?


Câu 2:

Could you help me to send this letter to my boss?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dịch: Bạn có thể giúp tôi gửi bức thư này cho sếp của tôi được không?


Câu 3:

Yesterday we decided to paddle around West Lake in a canoe.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dịch: Hôm qua chúng tôi quyết định chèo thuyền dạo quanh Hồ Tây.


Câu 4:

Mary went to Viet Nam last year and it was her second time.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Mary đã đến Việt Nam vào năm ngoái và đây là lần thứ hai cô ấy đến Việt Nam.


Câu 5:

There are many places worth seeing in London.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Có rất nhiều nơi đáng xem ở London.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận