Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 12. B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 445 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the correct option A, B, C, or D to complete the sentences.

Singapore is famous for its ..................... and green trees.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ô trống cần danh từ

Dịch: Singapore nổi tiếng với sự sạch sẽ và cây cối xanh tươi.


Câu 2:

On Christmas Eve, most big cities, especially London are ..................... with colored lights across the streets and enormous Christmas trees.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Vào đêm Giáng sinh, hầu hết các thành phố lớn, đặc biệt là London đều được trang trí bằng đèn màu trên khắp các con phố và những cây thông Noel khổng lồ.


Câu 3:

In the United States there are 50 ................ and six different time zones across the country.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Ở Hoa Kỳ có 50 tiểu bang và sáu múi giờ khác nhau trên khắp đất nước.


Câu 4:

I once tried to ..................... apple pie when I was in London. It was really delicious.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Tôi đã từng thử làm bánh táo khi tôi ở London. Nó thực sự rất ngon.


Câu 5:

You should go to Canada in summer because it is the most popular time for visitors to ..................... Niagara Falls and see the beautiful sights there.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dịch: Bạn nên đến Canada vào mùa hè vì đây là thời điểm phổ biến nhất để du khách đến thăm thác Niagara và ngắm nhìn những cảnh đẹp ở đó.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận