Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 3. D. Writing có đáp án

  • 330 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Most/ fairy tales/ end/ with/ happy/ wedding/ between/ the/ prince/ princess.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Câu chia thì hiện tại đơn bởi nhắc đến một sự thật

Dịch: Hầu hết các truyện cổ tích kết thúc bằng đám cưới giữa hoàng tử và công chúa.


Câu 2:

I will never read this one again.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

never…again…= this is the last time…: đây là lần cuối, không có lần sau

Dịch: Đây là lần cuối tôi đọc cái này.


Câu 3:

How about listening to a bedtime story?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cấu trúc rủ rê cùng làm gì: “how about + Ving = what about + Ving”: tại sao chúng ta không…?

Dịch: Tại sao chúng ta không nghe kể chuyện đêm khuya nhỉ?


Câu 4:

cake/ Lang Lieu/ was/ Chung/ Day/ to/ the/ first/ cake/ one/ make

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

the first + to V: người đầu tiên làm gì

Dịch: Lang Lieu là người đầu tiên làm Bánh Chưng, Bánh Dầy.


Câu 5:

I/ story/ will/ that/ meaningful/ never/ forget

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Tôi sẽ không bao giờ quên câu chuyện giàu ý nghĩa ấy.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận