Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 7: D. Writing có đáp án

  • 335 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quang had his brother fix the ball yesterday.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Have st done by sb= get st done by sb

Dịch: Quang nhờ anh trai sửa hộ mình quả bóng


Câu 2:

They're twins, but they don't have many interests in common.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Họ không có nhiều sở thích giống nhau mặc dù họ là sinh đôi


Câu 3:

That's the most delicious meal I've ever had.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Dịch: Tớ chưa bao giờ ăn món nào ngon hơn nó


Câu 4:

They wanted to know where I came from.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Dịch: Họ hỏi: “ Bạn đến từ đâu?”


Câu 5:

Unfortunately, we do need to work today, and I don't like it.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Dịch: Tớ ước chúng tớ không cần phải đi làm hôm nay


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận