Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 9. C. Reading có đáp án

  • 407 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Each spring, on the Saturday before Ash Wednesday, the streets of Brazil’s largest city, Rio de Janeiro, come alive (2) parties, festivals and glamorous dances.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Vào mỗi mùa xuân, vào thứ Bảy trước Thứ Tư Lễ Tro, các đường phố của thành phố lớn nhất Brazil, Rio de Janeiro, trở nên sống động với những bữa tiệc, lễ hội và những vũ điệu quyến rũ.


Câu 3:

The Samba School Parade is the highlight of the (3) event.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ô trống lúc này đóng vai trò là tính từ nên ta viết: số-danh từ số ít

Dịch: Cuộc diễu hành của trường học Samba là điểm nổi bật của sự kiện kéo dài bốn ngày.


Câu 4:

About 3000 performers, in colourful costumes embellished with feathers, beads and thousands of sequin dance down the parade route into the Sambadrome - a dance stadium (4) for the event.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Rút gọn mệnh đề quan hệ bị động dùng VpII

Dịch: Khoảng 3000 nghệ sĩ biểu diễn, trong trang phục sặc sỡ đính lông vũ, hạt cườm và hàng nghìn viên sequin nhảy xuống tuyến đường diễu hành vào Sambadrome - một sân vận động khiêu vũ được xây dựng cho sự kiện này.


Câu 5:

Judges award a (5) to the most spectacular group of dancers.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dịch: Ban giám khảo trao giải cho nhóm vũ công đẹp mắt nhất.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận