Trắc nghiệm Tin 6 Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet có đáp án

  • 1132 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Từ khóa là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Từ khóa là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp.


Câu 2:

Sử dụng máy tìm kiếm em sẽ nhận được kết quả là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Kết quả của việc tìm kiếm bằng máy tìm kiếm là: Danh sách các liên kết trỏ đến trang web có chứa từ khóa tìm kiếm.

 


Câu 3:

Website là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Website là một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung.


Câu 4:

Máy tìm kiếm là gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Máy tìm kiếm là: một website đặc biệt hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet.


Câu 5:

Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Một số máy tìm kiếm: Google, Cốc Cốc, …


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

7 tháng trước

Khoa

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Huỳnh
19:22 - 19/12/2023

Hay