Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 1: Thông tin trên web có đáp án

  • 616 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Em hãy chỉ ra những dòng nào sau đây là địa chỉ website:

Xem đáp án

Địa chỉ website là https://vnexpress.net

Đáp án: A.


Câu 2:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Xem đáp án

- Mỗi website có một địa chỉ website riêng.

- Một website bao gồm nhiều trang web.

Đáp án: E.


Câu 3:

Mã hóa thông tin thành dữ liệu là quá trình:

Xem đáp án

Mã hóa thông tin thành dữ liệu là quá trình chuyển thông tin về dạng mà máy tính có thể xử lí được.

Đáp án: D.


Câu 4:

Để máy tính có thể hiểu và xử lý thông tin được đưa vào, máy tính phải....?

Xem đáp án

Để máy tính có thể hiểu và xử lý thông tin được đưa vào, máy tính phải Mã hóa thông tin.

Đáp án: D.


Câu 5:

Trong các trang web sau đây,  những trang web nào có cùng địa chỉ trang chủ?

1. https://vnexpress.net/goc-nhin

2. http://hoahoctro.vn/danh-muc/doi-song/hoc-duong

3. http://hoahoctro.vn/danh-muc/giai-tri

4. https://vnfam.vn

Xem đáp án

Trang web cùng địa chỉ trang chủ là:

- http://hoahoctro.vn/danh-muc/doi-song/hoc-duong

- http://hoahoctro.vn/danh-muc/giai-tri

Đáp án:B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận