Trắc nghiệm tin học 6 Bài 2 (có đáp án): Thông tin và biểu diễn thông tin

  • 4130 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tập truyện tranh quen thuộc với nhiều bạn nhỏ “Đô - rê - mon” cho em thông tin:

Xem đáp án

Tập truyện tranh quen thuộc với nhiều bạn nhỏ “Đô - rê - mon” cho ta thông tin dạng văn bản (gồm các chữ viết) và dạng hình ảnh (các hình ảnh).

Đáp án: D


Câu 2:

Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là:

Xem đáp án

Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là dữ liệu.

Đáp án: D


Câu 3:

Để ca ngợi đất nước Việt Nam tươi đẹp ta có thể làm gì?

Xem đáp án

 

Để ca ngợi đất nước Việt Nam tươi đẹp ta có thể Viết một bài văn (thông tin dạng văn bản) vẽ một bức tranh hay chụp một tấm ảnh (thông tin dạng hình ảnh), viết một bản nhạc (dạng âm thanh).

 

Đáp án: D


Câu 4:

Máy ảnh là công cụ dùng để:

Xem đáp án

Máy ảnh là công cụ dùng để ghi nhận những thông tin bằng hình ảnh.

Đáp án: B


Câu 5:

Theo em, mùi vị của món ăn ngon mẹ nấu cho em ăn là thông tin dạng nào?

Xem đáp án

Mùi vị của món ăn ngon không phải là một trong các dạng thông tin cơ bản (văn bản, hình ảnh, âm thanh) hiện nay của tin học.

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

hiếu

hay ok

Bình luận


Bình luận