Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 1: Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản có đáp án

  • 923 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nếu không có công cụ Tìm kiếm trong phần mềm Soạn thảo văn bản, em sẽ gặp khó khăn nào trong những khó khăn được kể ra sau đây? 

Xem đáp án

Nếu dùng nhiều thời gian để tìm thật cẩn thận ta vẫn có thể biết được một từ nào đó có trong văn bản hay không cho dù văn bản dài, hơn nữa biết được từ đó xuất hiện bao nhiêu lần và ở những vị trí nào. 

Đáp án: B.


Câu 2:

Chọn câu gõ đúng quy tắc gõ văn bản trong Word. 

Xem đáp án

Quy tắc gõ văn bản trong Word là các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;) (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

Đáp án: A.


Câu 3:

Chọn câu sai: 

Xem đáp án

Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, trước tiên là ta gõ nội dung văn bản sau khi gõ xong thì trình bày văn bản sau, tránh sửa chữa nhiều lần.

Đáp án: A.


Câu 4:

Trong các phông chữ dưới đây, phông chữ nào dùng mã Unicode?

Xem đáp án

- Phông chữ dùng mã Unicode: Time New Roman, Arial, Tahoma…

- Phông chữ dùng mã TCVN3: .VnTime, .VnArial…

- Phông chữ dùng mã VNI: VNI-Times, VNI-Top, VNI-Helve…

Đáp án: D.


Câu 5:

Chọn câu trả lời đúng về con trỏ soạn thảo văn bản:

Xem đáp án

Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình, cho biết vị trí xuất hiện của kí tự được gõ vào.

Đáp án: D.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nhã Phương Trương Thùy

Bình luận


Bình luận

Trần Gia Bảo
20:51 - 29/03/2023

Bài dễ quá

Trần Gia Bảo
20:40 - 03/04/2023

1- B