Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 11 (có đáp án): Tổ chức thông tin trong máy tính

  • 2257 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Các thao tác chính với tệp và thư mục là:

Xem đáp án

Hệ điều hành cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tácnđối với các thưc mục và tệp tin như sau: xem thông tin về các tệp và thư mục, Tạo mới, xóa, đổi tên, sao chép, di chuyển.

Đáp án: D


Câu 2:

Hệ điều hành tổ chức sắp xếp thông tin theo cấu trúc nào?

Xem đáp án

Hệ điều hành tổ chức sắp xếp thông tin theo cấu trúc hình cây, giúp cho việc tìm kiếm và xử lí diễn ra nhanh chóng.

Đáp án: A


Câu 3:

Tổ chức các tệp trong các thư mục có lợi ích gì?

Xem đáp án

Tổ chức các tệp trong các thư mục có lợi ích cho phép tổ chức thông tin một cách có trật tự và người sử dụng dễ dàng tìm lại các tệp hơn.

Đáp án: B


Câu 4:

Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là đúng khi nói về đường dẫn?

 

Xem đáp án

Đường dẫn là dãy các tên thư mục và tên các thư mục con lồng nhau và cách nhau bằng dấu \, bắt đầu bằng tên thư mục xuất phát và kết thúc bằng tên một thư mục hay tệp tin

Đáp án: A


Câu 5:

Tệp tin (File) là

Xem đáp án

Tệp tin là đơn vị lưu trữ thông tin được hệ điều hành quản lí và các thông tin được ghi trên bộ nhớ ngoài.

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

fantruyenngonvaxuyen

3 năm trước

duy nguyen duc

Bình luận


Bình luận