Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 12 (có đáp án): Hệ điều hành windows

  • 1947 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cửa sổ làm việc trong hệ điều hành Windows đều có điểm chung là :

Xem đáp án

Các hệ điều hành Windows đều có điểm chung sau:

– Mỗi cửa sổ đều có một tên được hiển thị trên thanh tiêu đề của nó.

– Có thể dịch chuyển cửa sổ bằng cách kéo thả thanh tiêu đề.

– Thanh bảng chọn chứa các nhóm lệnh chương trình.

– Thanh công cụ chứa biểu tượng các lệnh chính của chương trình.

Đáp án: D


Câu 2:

Thanh công việc thường nằm ở:

Xem đáp án

Thanh công việc thường nằm ở cạnh dưới màn hình. Tuy nhiên có thể chuyển thanh công việc nằm ở các cạnh của màn hình bằng cách chọn Setting và cài đặt.

Đáp án: A


Câu 3:

Cửa sổ của một phần mềm ứng dụng là gì?

Xem đáp án

Cửa sổ của một phần mềm ứng dụng là một hình chữ nhật có thể di chuyển và thay đổi kích thước, trên đó có các thanh công cụ để điều khiển sự hoạt động của phần mềm.

Đáp án: B


Câu 4:

Phần mềm Windows XP của hãng phần mềm Microsoft là

Xem đáp án

Phần mềm Windows XP của hãng phần mềm Microsoft là một hệ điều hành.

Đáp án: B


Câu 5:

Nút Start nằm ở vị trí nào trên màn hình nền?

Xem đáp án

Nút Start nằm ở góc dưới bên trái màn hình nền. Khi nháy nút Start, một bảng được xuất hiện và gọi là bảng chọn Start, bảng chọn này chứa mọi lệnh cần thiết để sử dụng Windows.

Đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Gurishi Agaka

execellent

Bình luận


Bình luận