Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 13 (có đáp án): Làm quen với soạn thảo văn bản

  • 4102 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Để khởi động phần mềm MS Word, ta thực hiện:

Xem đáp án

Để khởi động phần mềm MS Word, ta thực hiện:

+ Nháy chuột vào Start → All Programs → Microsoft Word

+ Nháy chuột trái vào biểu tượng trên màn hình nền

+ Nháy chuột vào biểu tượng thanh Taskbar

Đáp án: D


Câu 2:

Những ưu điểm trong soạn thảo văn bản trên máy tính là:

Xem đáp án

Những ưu điểm trong soạn thảo văn bản trên máy tính là đẹp, có nhiều cách trình bày dễ hơn so với viết tay, có thể chỉnh sửa, sao chép văn bản dễ dàng...

Đáp án: D


Câu 3:

Soạn thảo văn bản trên máy tính thì việc đưa hình ảnh minh họa vào là:

Xem đáp án

Ưu điểm của Soạn thảo văn bản trên máy tính là có thể đưa hình ảnh minh họa vào một cách dễ dàng.

Đáp án: A


Câu 4:

Để mở tệp văn bản có sẵn ta thực hiện:

Xem đáp án

Để mở tệp văn bản có sẵn ta thực hiện vào bảng chọn File→ Open, nháy vào biểu tượng trên thanh công cụ, trên màn hình nền, vào search trên thanh Taskbar gõ tên file…

Đáp án: C


Câu 5:

Kết thúc phiên làm việc với Word, ta thực hiện:

Xem đáp án

Kết thúc phiên làm việc với Word, ta thực hiện chọn File → Exit, nháy chuột vào biểu tượng chữ x ở góc trên bên phải màn hình (thanh tiêu đề).

Đáp án: D


3.5

Đánh giá trung bình

0%

50%

50%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Truong Ho

n

2 năm trước

nguyenhuyphuc

bài rất hay nhưng một số bài thì đáp án bị sai hoặc viết thiếu dấu

Bình luận


Bình luận